Indie, Asia Import

Kierunki importu

Import z Azji

Pomożemy Ci zdobyć rewelacyjne produkty w jeszcze lepszych cenach prosto z dalekowschodnich fabryk! Skorzystaj z naszego doświadczenia teraz!

Współpraca

Jeśli masz pytania skontaktuj się telefonicznie lub napisz maila.

zobacz warunki współpracy ›

Indie

Indie, państwo w Azji Południowej, nad Morzem Arabskim i Zatoką Bengalską

Nazwy: hindi Bhārat, ang. India, Republika Indii, hindi Bhāratīya Gaṅarājya, ang. (the) Republic of India
Powierzchnia: 3,3 mln km2
Granice: Pakistan (2912 km), Chiny (3380 km), Nepal (1690 km), Bhutan (605 km), Bangladesz (4053 km), Birma (1463 km)
Ludność państwa: 1 147,9 mln mieszkańców dane szacunkowe CIA (2008)
Gęstość zaludnienia: 349,2 os/km2 (2008)
Języki: hindi (17 języków regionalnych, dominujących w największych stanach), angielski (pomocniczy język urzędowy)
Podział administracyjny: 28 stanów, 6 terytoriów związkowych, terytorium stołeczne
Stolice: New Delhi (dzielnica Delhi)
Waluty: rupia indyjska (INR) = 100 pajsa
Święta państwowe: 15 VIII  — rocznica proklamowania niepodległości (1947), 26 I  — rocznica proklamowania republiki (1950)
Oficjalne strony WWW: www.india.gov.in, indiaimage.nic.in


Gospodarka Indii

Indie są krajem rolniczym o rosnącym potencjale przemysłowym; udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w tworzeniu PKB wynosił 16,6%, przemysłu i budownictwa — 28,4%, usług — 55% (2007). Gospodarkę indyjską do końca lat 80. XX w. charakteryzował centralny system planowania (od 1950 realizowano 5-letnie plany gospodarcze). Od 1989, dzięki kredytom zagranicznym, jest realizowany program liberalizacji i modernizacji gospodarki przez prywatyzację; 1992 wprowadzono częściową wymienialność rupii. i ograniczono kontrolę państwa nad handlem zagranicznym. Sektor państwowy obejmuje górnictwo, przemysł ciężki (głównie hutnictwo, przemysł maszynowy, zbrojeniowy, chemiczny), energetykę, transport i bankowość; sektor prywatny — handel wewnętrzny, drobny przemysł przetwórczy i rzemiosło (łącznie ok. 1,3 mln zakładów), rolnictwo; do największych firm prywatnych należą Tata i Birla, obecne we wszystkich dziedzinach produkcji. W planach gospodarczych większość nakładów inwestycyjnych przeznaczono na rozbudowę przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, intensyfikację produkcji rolnej w celu zmniejszenia deficytu żywności oraz na tworzenie infrastruktury społecznej, głównie rozwój szkolnictwa. Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 2,7 tys. dolarów USA (2007); oficjalnie poniżej 20% ludności wiejskiej i miejskiej pozostaje w nędzy, poniżej minimum potrzebnego do życia (wg szacunków międzynarodowych — ok. 25%).

 

Dane teleadresowe w Polsce
Ambasada Indii
Adres: Tadeusza Rejtana 15/2/7, 02-516 WARSZAWA
Telefon: 22-8495800, 22-8496257, 22-8496850
Fax: 022-8496705
http://indembwarsaw.in/